Template Post

Chứng chỉ Quản trị

Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của các thị trường lao động trong và ngoài nước đang bắt buộc đội ngũ sinh viên, chuyên viên và lãnh đạo của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản trị phải tích lũy thêm các kiến thức ngoài các kiến thức đã tích lũy được tại các trường đại học. Thêm vào đó, các chứng chỉ này không những là cách để chúng ta nâng cao thương hiệu cá nhân của mình, mà còn giúp chúng ta có vị trí làm việc tốt nhất và thu nhập cao hơn.

Trong lĩnh vực quản trị, hai chứng chỉ đặc biệt của SHRM là:

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM (SHRM Certified Professional, SHRM-CP);

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM (SHRM Senior Certified Professional, SHRM-SCP) sẽ đáp ứng được những kỳ vọng này.

Đạt được Chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP là một sự bảo chứng về việc bạn là Chuyên gia và là người tiên phong trong lĩnh vực nhân sự, có được những năng lực và kiến thức ở đẳng cấp cao, đồng thời cũng là một tài sản quý của tổ chức, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của tổ chức và của chính bản thân bạn trong nền kinh tế ngày nay.

Trong thế giới kinh doanh không ngừng thay đổi hiện nay, những người làm nhân sự cần liên tục cập nhật những tri thức hiện đại nhất để dẫn dắt tổ chức. SHRM đã đáp ứng được yêu cầu này bằng những tri thức hiện đại và được cập nhật có tính thực tiễn cao để hỗ trợ các tổ chức và những người làm công tác nhân sự.

Bất kể bạn giữ chức vụ gì, làm việc ở đâu, trong lĩnh vực nào và với quy mô tổ chức ra sao, nếu công việc của bạn liên quan đến nguồn nhân lực của tổ chức thì bạn hoàn toàn có cơ hội tham gia dự thi để đạt được các chứng chỉ quốc tế về nhân sự của SHRM.

Các chứng chỉ nhân sự quốc tế của SHRM có tính ứng dụng và phổ quát; có thể áp dụng cho các ngành nghề, khu vực địa lý, trách nhiệm công việc và cấp bậc nghề nghiệp.

Với một lộ trình chứng nhận nhất quán cho người làm công tác Nhân sự trên khắp thế giới, các chứng chỉ nhân sự quốc tế của SHRM chính là chuẩn mực mới cho nghề nhân sự toàn cầu.

Các chứng chỉ nhân sự quốc tế của SHRM được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Ủy ban Quốc gia về các Cơ quan Khảo thí (NCCA) công nhận rộng rãi.

Chứng chỉ CMA được The Institute of Certified Management Accountants cấp

Chứng chỉ này có thể phục vụ nhiều lợi ích của học viên bao gồm:

  • Bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ;
  • Thu hẹp khoảng cách giữa các mức độ khác nhau của đào tạo chính quy.

Bạn đang lo lắng vì có quá nhiều các chứng chỉ quản trị khác nhau, thủ tục đăng ký dự thi như thế nào, lệ phí ra sao,…

Tất cả các thắc mắc của bạn sẽ được Hệ thống Giáo dục New Vista tư vấn và hỗ trợ.

Đặc biệt, học viên sau khi đạt được các chứng chỉ trên sẽ được Hệ thống Giáo dục New Vista giới thiệu các cơ hội việc làm tại Việt Nam và thị trường lao động nước ngoài. Đây cũng chính là cơ hội cho các cá nhân có kế hoạch làm việc lâu dài và định cư tại nước ngoài.

EnglishVietnamese