Template Post

Đào tạo Mầm non

Giáo dục mầm non thực tế hiện nay lại giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên tính cách đặc biệt là sự phát triển của trẻ sau này. Hệ thống Giáo dục New Vista mong thiết kế và xây dựng các lớp, các buổi học bồi dưỡng ngoại khóa cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ có thể tự khám phá và tìm hiểu bằng chính sự sáng tạo của trẻ.

Trẻ tự khám phá

Hệ thống Giáo dục New Vista thông qua các lớp, các buổi học ngoại khóa là nơi giúp cho trẻ trải nghiệm được những kỹ năng, làm quen với môi trường xung quanh, tiếp cận được ngôn ngữ và toán học một cách chuẩn nhất.

Trẻ làm quen với môi trường xung quanh

Hệ thống Giáo dục New Vista hướng đến việc để trẻ chơi mà học, học mà chơi tương ứng với các độ tuổi từ 1 tuổi đến 5 tuổi.

Trẻ chơi mà học, học mà chơi

Giáo dục kỹ năng cho trẻ 1 tuổi tại Hệ thống Giáo dục New Vista

Hệ thống Giáo dục New Vista giúp trẻ 1 tuổi làm quen với môi trường xung quanh

Hệ thống Giáo dục New Vista giúp trẻ 1 tuổi tiếp cận với ngôn ngữ

Hệ thống Giáo dục New Vista giúp trẻ 1 tuổi tiếp cận với toán học

EnglishVietnamese