Template Post

Đào tạo nghề Quản trị khách sạn

Nghề Quản trị khách sạn là nghề chịu trách nhiệm quản lý, điều hành tất cả công việc và nhân sự trong khách sạn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc khách sạn.

Người quản lý khách sạn sẽ phụ trách các công việc bao gồm:

  • Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối nhân sự các bộ phận như lễ tân, phục vụ buồng phòng,…;
  • Phân công công việc và nhiệm vụ; phối hợp nguồn lực; khởi xướng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển thị trường;
  • Thực hiện các chương trình phát triển nhân sự;
  • Kiểm soát ngân sách và các chi phí hoạt động khác;
  • Đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ các quy định của khách sạn;
  • Chỉ đạo việc quảng bá hình ảnh của khách sạn thông qua các hoạt động quảng cáo, quan hệ công chúng…

Lễ tân khách sạn

Phục vụ buồng

EnglishVietnamese