Template Post

Đào tạo nghề

Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Hệ thống Giáo dục New Vista thực hiện và phối hợp đào tạo các

ngành nghề bao gồm:

Nông nghiệp công nghệ cao;

  • Quản trị khách sạn;
  • Quản trị nhà hàng;
  • Quản trị mạng;
  • Xây dựng;
  • Điện công nghiệp.

Học viên của Hệ thống Giáo dục New Vista làm việc tại các nông trại thuộc tiểu bang Tây Úc

Học viên tham gia học tập và đào tạo tại Hệ thống Giáo dục New Vista sẽ được giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và thị trường lao động tại nước ngoài, đặc biệt là tại Úc.

Hệ thống Giáo dục New Vista

EnglishVietnamese