Events

DANH SÁCH SỰ KIỆN

10
February
 • All day
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các loại Visa du học và thực tập tại Úc
12
February
 • 09:00 to 17:00
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các loại Visa việc làm và tay nghề cao tại Úc
Giới thiệu các loại Visa việc làm và tay nghề cao tại Úc
14
February
 • 09:00 to 17:00
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các loại Visa đầu tư và kinh doanh tại Úc
16
February
 • 09:00 to 17:00
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các loại Visa du khách
18
February
 • 09:00 to 17:00
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các loại Visa thân nhân
20
February
 • 07:00 to 17:00
 • 1606 - B Indochina Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Giới thiệu các cơ hội việc làm tại Úc
EnglishVietnamese