Template Post

Visa 888- Đầu tư kinh doanh sáng tạo

Visa 888 – Đầu tư kinh doanh sáng tạo  

Hành trình những doanh nhân và nhà kinh doanh muốn định cư tại Úc

Với visa 888 diện đầu tư kinh doanh sáng tạo, bạn sẽ được mở doanh nghiệp tại Úc. Bên cạnh đó, bạn sẽ được trở thành thường trú nhân Úc và có thể đưa thành viên gia đình sang đất nước này. Vì có những lợi thế và quyền lợi đặc biệt nên visa 888 luôn là đích đến của hầu hết các nhà đầu tư Việt Nam muốn định cư tại Úc

Visa 888 diện đầu tư kinh doanh sáng tạo là gì?

Visa 888 Úc là loại chương trình dành cho doanh nhân và nhà kinh doanh có tài chính. Với visa này, các nhà kinh doanh có cơ hội được được định cư vĩnh viễn ở Úc. Đây là visa được bảo lãnh, đề cử bởi tiểu bang và không phải thông qua hệ thống thang điểm đánh giá đến Úc để thường trú.

Mục đích của thị thực này là khuyến khích các nhà kinh doanh, doanh nhân đến định cư, phát triển việc đầu tư và kinh doanh tại Úc. Trước khi sở hữu được visa 888, doanh nhân phải có visa 188

Điều kiện để được cấp visa 888 diện đầu tư kinh doanh

Để được cấp visa 888, trước tiên nhà kinh doanh, doanh nhân phải đáp ứng được các điều kiện, yêu cầu cụ thể của loại thị thực 188. Hiện nay thị thực 188 bao gồm visa 188A, visa 188B, visa 188C.

Đáp ứng các điều kiện của visa 188 trước khi xin visa 888.

Điều kiện riêng đối với visa 188A

 • Đương đơn dưới 55 tuổi trước thời điểm mời nộp hồ sơ xin visa 188a
 • Phải đạt ít nhất 65 điểm theo hệ thống thang điểm đánh giá di trú của Úc
 • Sở hữu hoặc trực tiếp nắm giữ quyền điều hành liên tục ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn xin visa 888thường trú
 • Tối thiểu thời gian trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất doanh nghiệp, công ty tại Úc phải đạt doanh thu tối thiểu 500,000 AUD.
 • Đương đơn và vợ/ chồng phải sở hữu tổng giá trị tài sản tối thiểu là 800,000 AUD. Tài sản ở đây bao gồm của doanh nghiệp và tài sản cá nhân.
 • Doanh nghiệp tại Úc có thời gian hoạt động tối thiểu trong 2 năm theo yêu cầu của visa 188a
 • Đạt các tiêu chí về số vốn đầu tư, doanh số, tài sản cá nhân và điều kiện sử dụng lao động Úc trong hoạt động kinh doanh của mình.
 • Tùy thuộc vào phần trăm của cổ phần công ty để yêu cầu doanh thu:

+ 51% cổ phần nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD

+ 30% cổ phần nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD

+ 10% cổ phần nếu công ty đã công khai niêm yết.

Điều kiện riêng đối với visa 188B, 188C

Trong vòng thời gian tạm trú ở Úc, bạn phải có có tổng thời gian cư trú tại Úc tối thiểu 2 năm (731 ngày) đối với visa 188B hoặc 160 ngày đối với visa 188C
Bạn phải duy trì các khoản đầu tư thời gian trong 4 năm theo quy định của thị thực để có thể chuyển tiếp lên visa 888 thường trú vĩnh viễn.

+ Điều kiện riêng đối với visa 188B

 • Tổng giá trị tài sản cá nhân của đương đơn đạt tối thiểu 2,250,000 AUD. Tổng giá trị tài sản cá nhân bao gồm cả vốn góp kinh doanh.
 • Đương đơn trực tiếp quản lý doanh nghiệp, công ty tại Úc hoặc đứng tên các khoản đầu tư tại Úc tối thiểu trong 4 năm
 • Đương đơn sở hữu tối thiểu 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, công ty tại Úc
 • Đương đơn phải cam kết có một khoản đầu tư 1,500,000 AUD vào trái phiếu chính phủ của tiểu bang, vùng lãnh thổ nơi bạn muốn định định cư
 • Đương đơn có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, công ty ít nhất thời hạn 3 năm.
 • Phải chứng minh được năng lực và thành công của mình trong lĩnh vực kinh doanh

Ngoài ra bạn phải sống và cư trú tại Úc ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm ngay trước khi nộp hồ sơ xin visa định cư úc 888.

+ Điều kiện riêng đối với visa 188C

Bạn hoặc vợ/ chồng có tổng giá trị tài sản ròng (hợp pháp) ít nhất 5,000,000 AUD để đầu tư vào loại hình sau:

 • Đầu tư tối thiểu 500,000 AUD tài sản vào quỹ đầu tư mạo hiểm ở Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân (quỹ này sẽ góp vào các công ty nhỏ hoặc công ty start-up)
 • Đầu tư tài sản vào trái phiếu chính phủ hoặc bán trái phiếu

Bên cạnh đó khi hoạt động kinh doanh đầu tư phải liên tục và duy trì trong vòng 4 năm.

Quyền lợi, nghĩa vụ của người được cấp visa định cư Úc 888

+ Quyền lợi visa 888 diện đầu tư kinh doanh

Đối với visa 888 các nhà kinh doanh, doanh nhân có quyền lợi:

 • Có quyền sở hữu một công ty ở Úc.
 • Được bảo lãnh gia đình định cư vĩnh viễn ở Úc
 • Được tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư và kinh doanh tại Úc.

+ Những quyền lợi khác khi sở hữu visa 888 Úc

 • Visa thường vĩnh viễn
 • Được cấp cho tất cả các thành viên trong gia đình kèm theo của visa 188 trước đó.
 • Con cái được học hành miễn phí ở Úc từ lớp 1-12.
 • Cả gia đình được hưởng y tế niễn phí.
 • Được quyền thi lên quốc tịch Úc nếu hội đủ điều kiện

Nghĩa vụ người được cấp visa 888 Úc

Đối với visa 888, đương đơn và gia đình phải chấp hành và đáp ứng các điều kiện, yêu cầu cụ thể của visa và luật pháp Úc.

Nếu đương đơn đang ở ngoài nước Úc trong lúc visa được cấp:

 • Đương đơn phải có mặt tại Úc vào một ngày được chỉ định của Chính phủ Úc
 • Các thành viên của gia đình đương đơn không thể lấy vợ/ chồng trước khi quay lại lãnh thổ Úc.

Quy trình visa thường trú 888:

Hồ sơ cần thiết khi nộp đơn xin thị thực 888

Tài liệu chứng minh cam kết của ứng viên với các hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Úc khi xin visa 888

 • Bản tóm tắt các dự định đầu tư và kinh doanh dài hạn của ứng ở Úc 
 • Một bản báo cáo về việc nghiên cứu môi trường kinh doanh và đầu tư của ứng viên ở Úc.
 • Bằng chứng chứng minh đương đơn và gia đình đã tuân thủ pháp luật kinh doanh của Úc.
 • Hồ sơ quản lý và kinh doanh:
  • Báo cáo tổng quan về hoạt động trực tiếp nắm giữ quyền quản lý công ty, doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư và tài sản của ứng viên ở Úc.
  • Ảnh chụp cơ sở và các hoạt động kinh doanh của ứng viên.
 • Quyền sở hữu kinh doanh:
  • Bằng chứng chứng minh quyền sở hữu kinh doanh trong 2 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin visa 888.
  • Bản sao tường trình hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc
  • Bằng chứng đóng thuế cá nhân tại Úc
 • Hồ sơ tài chính:
  • Bảng cân đối tài sản, báo cáo lãi lỗ và các lưu ý về tài khoản.
  • Bằng chứng về nhân viên của công ty (nếu có)
  • Tất cả chứng từ về tiền lương PAYG, sổ lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm lao động, bảo hiểm và trợ cấp hưu trí. Tất cả để chứng minh công ty có ít nhất 2 nhân viên làm trong công ty của đương đơn
  • Tất cả giấy tờ chứng minh nhân viên phải là thường trú nhân/ công dân Úc.

Lệ phí nộp đơn xin visa 888

 • Phí xin visa 888cho người nộp đơn chính: 2,225 AUD (đóng cho DIBP)
 • Phí hồ sơ thị thực 888 của mỗi người nộp đơn xin đi cùng trên 18 tuổi: 1,130 AUD (đóng cho DIBP)
 • Phí hồ sơ visa 888 của mỗi người nộp đơn xin đi cùng dưới 18 tuổi: 565 AUD (đóng cho DIBP)
 • Khám sức khỏe: 150 AUD (đóng cho bệnh viện do chính phủ Úc chỉ định)
 • Bảo hiểm y tế: 115 AUD/ tháng. Nếu đi cùng gia đình: 240 AUD/ tháng (đóng cho cơ quan bảo hiểm y tế)
 • Lệ phí IELTS: 150 – 300 AUD/ lần (đóng cho đơn vị tổ chức thi)

Quy trình nộp đơn visa

 • Điều đầu tiên nhà đầu tư và doanh nhân cần làm là nộp thư bày tỏ quan tâm.
 • Nộp đơn xin bảo lãnh định cư của Tiểu Bang theo quy định
 • Đơn xin bảo lãnh của Tiểu Bang được duyệt sẽ nhận được thư mời nộp hồ sơ xin thị thực 188
 • Thực hiện khoản đầu tư 15,000,000 AUD như quy định
 • Được sở hữu visa tạm trú diện 188
 • Duy trì liên tục khoản đầu tư trong thời hạn visa 188 và thỏa các điều kiện, yêu cầu khác sẽ được cấp visa 888

Những lưu ý quan trọng khi làm visa 888

 • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ, thông tin một cách chi tiết và chính xác.
 • Hiện đang có thị thực tạm trú đầu tư và kinh doanh sáng tạo (thị thực 188).
 • Đáp ứng các tiêu chí của loại thị thực tạm trú.
 • Đáp ứng các quy định cụ thể về các thông số kinh doanh và đầu tư theo loại bạn muốn nộp đơn xin

Tình hình thực tế của việc nộp đơn xin visa 888

Hiện nay, Úc đang có rất nhiều chính sách khuyến khích những người kinh doanh giỏi đến Úc để mở rộng đầu tư và phát triển. Những chính sách mới tạo điều kiện cho nhà kinh doanh, doanh nhân định cư lâu dài tại Úc. Trong đó, chương trình visa 888 luôn được các nhà kinh doanh, đầu tư quan tâm và nộp đơn xin. Nhờ vào những lợi ích cực lớn mà visa này mang lại.

Trước khi có được visa 888 Úc, doanh nhân phải sở hữu visa 188. Sau thời gian tạm trú theo quy định, nếu thoả đủ điều kiện có thể xin visa định cư Úc 888 để trở thành thường trú nhân Úc.

Hệ thống giáo dục NewVisa

EnglishVietnamese