Template Post

Đào tạo nghề Nông nghiệp cao

Nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Các công nghệ mới được tích hợp ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao bao gồm: tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao…; Quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ… có hiệu quả kinh tế cao/đơn vị sản xuất.

Khái niệm này được sử dụng rộng rãi là nền nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. Dự báo trong một vài năm tới, nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn thiếu và sẽ trở thành một trong những ngành được nhiều đối tượng quan tâm.

Học Nông nghiệp Công nghệ cao để có thể:

  • Chọn, tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất và chất lượng cao;
  • Phòng và trừ dịch bệnh;
  • Trồng trọt và chăn nuôi đạt hiệu quả cao;
  • Tạo ra các loại vật tư, máy móc và thiết bị sử dụng trong nông nghiệp;
  • Bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp;
  • Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp.

Cơ giới hóa nông nghiệp
Trồng rau thủy canh
EnglishVietnamese